tablepress

Wtyczka WordPress w postaci przejrzystego kreatora, którego rolą jest tworzenie tabel i publikowanie w nich pożądanych treści. Każda kolejna tabela działa tu jako niezależny od wpisów czy stron element, przez co można je umieszczać i powielać w wielu różnych miejscach na stronie. Każda tabela ma swój unikalny kod wklejany do tekstu za pośrednictwem specjalnej ikonki w edytorze. Utworzone za pomocą wtyczki tabele mogą być przy tym interaktywne pozwalając na sortowanie kolumn, stronicowane i przeszukiwane treści.

tablepress02 

tablepress


 Katalog rozszerzeń 

Zobacz także:
 TablePress