LuckyWP Table of Contents

Wtyczka WordPress wspomagająca edycję obszernych artykułów. Dzięki rozszerzeniu automatycznie tworzony jest spis treści na podstawie samych nagłówków - od h1 do h6. O ile zatem prawidłowo sformatujemy artykuł, nadając śródtytułom wewnątrz właściwe do ich hierarchii nagłówki, to wtyczka zadba o to aby na tej podstawie wygenerować automatycznie przejrzysty spis treści.

W opcjach wtyczki można zdefiniować kilka różnych warunków jej działania, jak np. zakres zagłębienia, schemat wizualny, numerowanie, wykluczenia, etykiety, płynne skrolowanie, wysokość odstępu od górnej krawędzi itp.

 


 Katalog rozszerzeń 

Zobacz także: