calculated fields form

Wtyczka Wordpress pozwalająca uruchomić na stronie formularz wyświetlający wynik działania z ustalonego w panelu konfiguracyjnym wzoru, na podstawie danych wpisanych przez użytkownika.

  • Tworzenie formularzy z polami obliczanymi automatycznie
  • Kalkulatory finansowe
  • Kalkulatory kwot
  • Kalkulatory kosztów rezerwacji
  • Kalkulatory dat
  • Kalkulatory zdrowia / sprawności
  • Formularze dodawania pól wejściowych do formularza

 Katalog rozszerzeń