WPvivid Backup Plugin

Jedna z czołowych i najbardziej popularnych wtyczek Wordpressa do tworzenia kopii awaryjnych jak i do przenoszenia stron www z serwera na serwer - pod inną domenę. Cechą wyróżniającą WPvivid z grona konkurentów jest przede wszystkim szeroka paleta funkcji dostępnych już w darmowej wersji tej wtyczki.

Mamy aż trzy bardzo przydatne opcje zarządzania kopiami awaryjnymi, czego u konkurencji raczej próżno szukać w ich darmowych odsłonach. A mianowicie:

Możliwość zresetowania całej strony z kopii awaryjnej (Restore) - utworzonej uprzednio wcześniej lub...
zaimportowanej jedynie z innej strony na zaplecze za pośrednictwem dostępnych opcji. Tym samym WPvivid może nam posłużyć także do przenoszenia stron z jednego serwera na inny - pod inny adres www. 

Dalej, W opcjach konfiguracyjnych znajdziemy funkcje pozwalające skonfigurować automatyczny backup plików i/lub bazy danych w określonych sekwencjach czasowych i z uwzględnieniem ich zapisu także w chmurze np. na swoim dysku Google, OneDrive lub Dropboxie + wybrany FTP.

Do tego w darmowej wersji dochodzą opcje tworzenia tzw. stron testowych (Staging site) w różnych konfiguracjach, eksportowania i importowania stron i wpisów wraz z dołączonymi tam ilustracjami oraz wyłapywania obrazków/grafik, które zalegają w folderze media (znajdują się i zajmują miejsce na serwerze), mimo że nie są już wykorzystywane nigdzie na stronie.


 Katalog rozszerzeń 

Zobacz także:
 Akeeba backup
 Duplicator