PushAlert

Rozszerzenie w postaci modułu dla CMS Joomla i połączonej zewnętrznej usługi, których rolą jest informowanie zainteresowanych użytkowników o nowych treściach na stronie www. W pierwszej kolejności nowego użytkownika strony wita wysuwany gdzieś z góry komunikat, zachęcający go do wyrażenia zgody na to, aby jego przeglądarka internetowa mogła śledzić kanał informacyjny odwiedzonej właśnie strony. Jeśli wyrazi na to aprobatę, identyfikator przeglądarki trafi do specjalnej listy subskrypcyjnej, skąd zajawki nowych treści będą odtąd wyrzucane użytkownikowi na pulpit zachęcając go do ponownych odwiedzin.

W tym modelu dystrybucji treści cały potencjał kolportowania informacji realizowany jest przez zewnętrzną usługę na: pushalert.co

Po założeniu tam swojego konta musimy najpierw wybrać jeden z kilku planów dystrybucji treści. Plany różnią się przede wszystkim ilością potencjalnych subskrybentów. W darmowym planie ten limit ustalono na 3 tysiące. 

Po wybraniu planu subskrypcji przechodzimy do konfiguracji konta i jego połączenia z naszą (wskazaną tam) stroną. Dla ułatwienia można wykorzystać przygotowane już gotowe rozszerzenia dla CMS Joomla, WordPress/WooCommerce, Magento, Shopify lub bawić się na piechotę z kopiowaniem odpowiednich kodów i wklejaniem ich w swoją stronę, po to, aby uzyskiwać pozwolenia na wysyłanie powiadomień na przeglądarki użytkowników.

Drugi etap konfiguracji to dostrajanie i lokalizowanie na język polski komunikatów, jakie nasi subskrybenci będą potem widzieli na ekranach swoich przeglądarek. Można tu dość drobiazgowo przetłumaczyć różne systemowe komunikaty, zmienić domyślne ikonki czy nawet śledzić podstawową aktywność naszych subskrybentów

PushAlert

Mając już wszystko skonfigurowane i chcąc teraz wypuścić w świat pierwsze i wszystkie kolejne powiadomienia, należy zalogować się do swojego panelu na pushalert.co, wejść w Send Notyfication, po czym wypełnić rubryki komunikatu i wysłać go w świat do wszystkich przeglądarek, które rękami swego właściciela wyraziły na to zgodę.

Web PushAlert

Cała logika działania tego typu powiadomień opiera się na skorelowaniu naszej strony z identyfikatorem przeglądarki użytkownika - a nie z nim samym. Należy więc mieć na uwadze, iż w przypadku jakiejś reinstalacji systemu operacyjnego lub samej tylko przeglądarki subskrybenta, połączenie i jego zgody na subskrypcje zostaną zerwane.

PushAlert003


  Strona autora

Zobacz także:
 Push Notifications Professional