Komunikaty RODORozszerzenie CMS Joomla w postaci tzw. wtyczki, której rolą jest publikacja na stronie www tzw. komunikatów RODO. Autorzy rozszerzenia przygotowali tu dziewięć gotowych styli wizualnych, w które taka informacja może być "ubrana".

Custom fields, tłumaczone najczęściej jako pola dodatkowe, to znany w wielu CMSach mechanizm, pozwalający rozbudować standardowe artykuły skryptu o różne nietypowe treści. W samym CMSie, bez zewnętrznych rozszerzeń, zredagować można w zasadzie tylko podstawowy kształt informacji, w postaci tytułu, sformatowanej do potrzeb tekstowej treści oraz dołączonych ilustracji. Jeśli potrzeby wymagają bardziej zróżnicowanej formy publikacji, trzeba sięgnąć zazwyczaj po zewnętrzne rozszerzenia, które zaprogramowano właśnie pod kątem jakichś specyficznych potrzeb. 

JCEStrona www służy do przekazywania odbiorcom określonych treści tekstowo graficznych. Sposób ich wprowadzania na stronę ma więc kluczowe znaczenie w procesie zarządzania witryną. Komponent JCE (Joomla Content Editor), wraz z paletą swoich wtyczek jest jednym z najlepszych wizualnych (WYSIWYG) edytorów tekstu jakie działają na skryptach CMS takich jak Joomla!. JCE po instalacji może zastąpić wbudowany, domyślny edytor Tiny MCE, przy czym w odróżnieniu od niego, JCE oferuje znacznie większy potencjał funkcji, zwłaszcza w zakresie osadzania na stronie plików i grafik.

Szeroko rozbudowany a przy tym darmowy komponent działający w na platformie skryptu CMS Joomla, którego rolą jest edycja i prezentacja artykułów na stronie www. K2 znajduje zastosowanie przede wszystkim na w portalach informacyjnych z dużą ilością treści, wspomagając redaktorów w pisaniu i formatowaniu artykułów.

easyblogJeden z najbardziej rozbudowanych konfiguracyjnie komponentów działających pod kontrolą skryptu CMS Joomla! przystosowany do budowy internetowych blogów. EasyBlog wyróżnia przy tym ścisła integracja z pokrewnym rozszerzeniem społecznościowym JomSocial tworząc razem z nim wspólnie środowisko do stawiania rozbudowanych witryn społecznościowych.

form2contentKomponent działający pod kontrolą skryptu CMS Joomla! ułatwiający zalogowanemu użytkownikowi wprowadzanie i edycję artykułów z poziomu okna przeglądarki. Form2Content wykorzystuje tu przy tym standardowe funkcje skryptu odpowiedzialne za dodawanie treści z frontu witryny, ale rozbudowuje domyślny formularz edycji wieloma dodatkowymi polami oraz nadaje autorowi uprawnienia na wyłączność do dalszej edycji swoich treści.

Moduł działający pod kontrolą skryptu CMS Joomla! Przystosowany do osadzania na stronie www różnej maści zewnętrznych skryptów i innych rozszerzeń w postaci kodów PHP, javascript PHP, CSS i html.

FieldsAttachKomponent wraz z kilkoma modułami i wtyczkami przystosowany do rozbudowy standardowych artykułów o dodatkowe pola informacji. Po wdrożeniu komponentu i odpowiedniej konfiguracji, zaplecze edycyjne wszystkich lub tylko wybranych artykułów, obok standardowego edytora tekstu rozbudowane zostanie dodatkowymi funkcjami, które pozwolą autorowi szybko wprowadzić do redagowanego artykułu określone rodzaje informacji i danych.

Visitors Counter 02Licznik odwiedzin w postaci rozbudowanego konfiguracyjnie modułu. Visitors Counter działa na platformie skryptu CMS Joomla i może przedstawiać na stronie wiele szczegółowych informacji na temat ruchu i odwiedzin na przestrzeni określonego odcinka czasu.

Content Uploader

Komercyjny komponent działający na platformie skryptu CMS Joomla przystosowany do hurtowego wstawiania i/lub aktualizowania artykułów (także tych z K2) wprost z przygotowanego wcześniej pliku excela.