dj suggesterWtyczka działająca pod kontrolą skryptu CMS Joomla, której rolą jest promocja pokrewnych tematycznie treści - w odniesieniu do otwartych właśnie artykułów. Jeśli użytkownik otworzy już na stronie jakiś artykuł, to zadaniem wtyczki jest zaproponowaniu mu innego artykułu z tej samej kategorii tematycznej co właśnie czytany.

DJ-Suggester może proponować losowo inny artykuł z puli wszystkich artykułów jakie opublikowano w danym komponencie, albo też proponować wyłącznie artykuły przypisane do tej samej kategorii co właśnie czytany.

Sugestia zapoznania się z innym artykułem sprowadza się do wyświetlenia u dołu ekranu, po jego przewinięciu, małego okienka zawierającego tytuł, tekstowe wprowadzenie i grafikę wstępu o ile taka jest w proponowanym artykule.

Oprócz dopasowywania artykułów zredagowanych w rdzennym komponencie Joomla, DJ-Suggester może także proponować treści z kilku innych popularnych rozszerzeń, takich jak: K2, ZOO, EasyBlog, DJ-Classyfieds oraz DJ-Catalog2.

Dobór proponowanych treści zależy przede wszystkim od źródła w jakim powstał czytany właśnie artykuł (komponent lub jego kategoria), ale w opcjach można określić także kilka innych kryteriów dopasowywania sugestii.

dj suggester

Poza tym można dopasowywać lub wykluczać działanie wtyczki dla określonych kategorii oraz pozycji w menu.

W przypadku współpracy z komponentem DJ-Classyfieds, ustawienia dopasowywania proponowanych treści są najbardziej rozbudowane, pozwalając dopasowywać warunki jakie musi spełniać materiał aby jego zajawka mogła się ukazać w promowanym okienku.

dj suggester

Opcjonalnie, zamiast zajawek treści okienko promocji może zawierać także jakiś wybrany moduł. Należy go wówczas opublikować w specjalnie do tego przygotowanej pozycji "dj-suggester-plugin"

Wizualnie okienko z promocją artykułu można ostylować według kilku przygotowanych schematów kolorystycznych a także wybrać czas, położenie oraz rodzaj animacji wyrzucającej/ukrywającej okienko.


 Katalog rozszerzeń 
  Strona autora