DJ Messages3Komponent, dwa moduły i cztery wtyczki, czyli pakiet rozszerzeń CMS Joomla zaprojektowany pod kątem uruchomienia na stronie www systemu wzajemnej komunikacji pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami. Po zainstalowaniu niezbędnych składników, w pierwszej kolejności należy włączyć i skonfigurować potrzebne wtyczki, czyli niezbędne dwie profilowe + opcjonalnie dwie integracyjne - do połączenia profili z komponentem ogłoszeniowym DJ Classyfieds, o ile zamierzamy z niego również korzystać.

Integracja pozwoli nam połączyć system komunikacji z profilami kont już na etapie ich zakładania, dając nowo rejestrującym się użytkownikom możliwość podjęcia decyzji, czy życzą sobie znaleźć się na liście osób z którymi można nawiązywać korespondencje.

DJ Messages2Kolejny etap to konfiguracja komponentu DJ-Messages. Tu także należy w pierwszej kolejności określić, jakie grupy dostępu powinny mieć możliwość nawiązywania między sobą korespondencji typu: Twórz wiadomości, odpowiadaj na wiadomości, wysyłaj załączniki.

Z poziomu komponentu możemy także przeedytować domyślną treść mailowych komunikatów jakie system będzie wysyłał na adres mailowy odbiorcy, celem poinformowania go o nowych prywatnych wiadomościach.

Administrator z poziomu komponentu może także monitorować treści przechodzące przez DJ-Messages oraz w razie konieczności banować (wyłączać) wybranych użytkowników z trybu komunikacji.

Na koniec pozostaje jeszcze włączyć moduł odpowiedzialny za wizualne raportowanie informacji o nowych nieprzeczytanych wiadomościach. Element ten ukazuje się dopiero po zalogowaniu użytkownika na swoje konto, pozwalając mu szybko przejść do swojej wewnętrznej poczty, gdzie może zapoznać się z treścią nowych wiadomości, przejrzeć starszą pocztę, przekonfigurować swoje ustawienia oraz zainicjować uruchomienie poczty celem wysłania wiadomości innemu wybranemu z listy użytkownikowi.

DJ Messages

Listę funkcji zamyka moduł prezentujący rozwijaną listę wszystkich kont użytkowników, z którymi możemy nawiązać dialog. Wybierając użytkownika z takiej listy uruchamiamy panel do redagowania wiadomości skierowanej do wybranej osoby


 Katalog rozszerzeń 
  Strona autora