icagendaKomponent działający pod kontrolą skryptu CMS Joomla! przystosowany do publikowania na stronie www informacji o różnych zdarzeniach, wraz z datą, lokalizacją, opisem, kontaktem a nawet prostą formą rejestracji.

iCagenda nie przytłacza ilością funkcji konfiguracyjnych. Pozwala utworzyć dowolną ilość kategorii przypisując do nich dowolną ilość zdarzeń. Każde zdarzenie można krótko opisać, zilustrować jakąś wybraną grafiką, dobudować załącznik, określić precyzyjnie termin oraz adres (i to wraz z ręcznym wypozycjonowaniem położenia na mapce google), podać dane kontaktowe organizatora oraz określić formę rejestracji na udział w danym zdarzeniu.

icagenda

Jeśli włączymy formę rejestracji to administrator będzie mógł z góry określić ilość miejsc/uczestników dla każdego ze zdarzeń, a użytkownicy bezpośrednio z poziomu strony będą mogli rezerwować miejsca – pojedyncze, tylko dla siebie lub grupowe dla wielu osób (możliwość ustalenia ile maksymalnie miejsc może zarezerwować jeden użytkownik).

icagenda

icagenda

Elastycznie można także skonfigurować czas każdego zdarzenia lub serii takich samych zdarzeń. Data rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia wraz z godziną albo sekwencyjne powielenie kolejnych dni w kalendarzu dla danego zdarzenia i to w formie manualnie wprowadzonych dat w kalendarzu, czyli z zachowaniem pełnej kontroli w jakie dni dane zdarzenie ma być aktywne a w jakie nie.

Z poziomu panelu konfiguracyjnego administrator ma możliwość sprawdzenia kto, ile miejsc i na jaką imprezę zarezerwował a także może wysłać hurtem jakąś wiadomość wszystkim zarejestrowanym uczestnikom wybranej imprezy.

Wraz z komponentem dostępny jest także wizualny moduł kalendarza wyróżniający na kolorowo dni w których odbywa się jakieś zdarzenie. Po kliknięciu lub najechaniu myszką na wybrany dzień w dymku ukazuje się afisz i tytuł zdarzenia lub zdarzeń.

icagenda

 


 Katalog rozszerzeń 
  Strona autora

Zobacz także:
 DJ-Events
 JEvents
 Ohanah