Booking calendarKomercyjny komponent oraz towarzyszący mu wizualny moduł kalendarza, przygotowany pod kątem informowania użytkowników za pośrednictwem strony www o stanie dostępności lub niedostępności jakiejś usługi na przestrzeni czasu.

Trzeba tu jednak na samym początku jasno zaznaczyc, że Booking Calendar for Joomla nie aktualizuje automatycznie swojego kalendarzowego stanu dostępności/niedostępności na podstawie jakiegoś formularza rejestracji czy czegoś podobnego! 

Tu administrator strony, manualnie czyli ręcznie, ustala w konfiguracji, jakie dni w kalendarzu mają być oznaczone jako zarezerwowane/niedostępne, a jakie wolne.

Atutem rozszerzenia jest natomiast elastyczność z jaką taki kalendarz można powielać na różne niezależne od siebie usługi.

Na zapleczu administrator tworzy sobie po prostu kolejne jednostki organizacyjne - kalendarze, a każdemu kalendarzowi przypisuje odrębną nazwę i odrębne reguły zarządzania.

W każdym kalendarzu mogą być inaczej pokolorowane dni symbolizujące rezerwację i wolne terminy. Do tego mamy tu także wizualną formę zaznaczenia na kalendarzu stanu przejściowego, czyli gdy w wybrany dzień np. kończy się rezerwacja i zaczyna wolny termin lub odwrotnie. 

Booking calendar

Jeśli administrator uzna to za istotne, pod wybranym kalendarzem może wyświetlać się informacja co oznaczają widoczne na kalendarzu kolory.

Bardzo łatwo przygotować także dowolne wersje językowe kalendarza - przygotowano odpowiedni mechanizm do powielania pól odpowiedzialnych za komunikaty w dowolnych wersjach językowych.

Moduł odpowiedzialny za prezentację utworzonego wcześniej kalendarza można osadzić w dowolnym miejscu strony przy dowolnej treści, zgodnie z zasadami jakie udostępnia skrypt CMS Joomla.

Dzieki temu kalendaz prezentujący aktualny stan dostępności jakiejś oferty można zintegrować niemal z dowolnie inną treścią zarządzaną przez dowolnie inny komponent.

Warto przy tym jeszce dodać że tygodnie w kalendarzu klient może przesuwać naprzód/wstecz bez konieczności odświeżania całej strony (ajax).

Booking calendar

Zarządzanie kalendarzami z poziomu zaplecza i ustawianie dostępności/niedostępności usług jest proste i nie pochłania wiele czasu. Autor przygotował zresztą krótki filmowy samouczek prezentujący jak zainstalować komponent a następnie zarządzać jego ustawieniami.