OhanahKomercyjny komponent wraz z bogatym zapleczem modułów i wtyczek przystosowany do publikowania na stronie wszelkiego typu zdarzeń, czyli treści, w których najważniejszym elementem jest kalendarz wraz z możliwością przypisywania do wybranych dni określonych informacji graficzno tekstowych jak i funkcji rejestracji, lokalizacji a nawet płatności.

icagendaKomponent działający pod kontrolą skryptu CMS Joomla! przystosowany do publikowania na stronie www informacji o różnych zdarzeniach, wraz z datą, lokalizacją, opisem, kontaktem a nawet prostą formą rejestracji.

multi calendarKomponent, moduł i dwie wtyczki przygotowane pod kątem publikowania na stronie www prostego kalendarza zdarzeń lub innych informacji, które muszą być wizualne przyporządkowanie do określonego dnia lub dni.

JEventsDarmowy komponent działający pod kontrolą skryptu CMS Joomla! przystosowany do publikowania na stronie przez zalogowanych użytkowników różnego typu zdarzeń wraz z datą i opisem.

GCalendar

Rozbudowany konfiguracyjnie komponent kalendarza zdarzeń wraz z modułami informacyjnymi, działający w powiązaniu z internetową usługą Google Callendar. Gcalendar pełni tu tym samym rolę pomostu, prezentując w różny sposób zdarzenia zapisane w kalendarzu Google.

Booking calendarKomercyjny komponent oraz towarzyszący mu wizualny moduł kalendarza, przygotowany pod kątem informowania użytkowników za pośrednictwem strony www o stanie dostępności lub niedostępności jakiejś usługi na przestrzeni czasu.