dj webpDo ilustrowania treści na stronach www niemal od początku istnienia Internetu wykorzystuje się pliki w rozszerzeniach .jpg .png lub .gif. Epoka tych formatów graficznych wydaje się jednak powoli mijać. Wiodąca w internetowym biznesie firma Google promuje własny format zapisu ilustracji o rozszerzeniu .webp. Format ten cechuje nieco lepszy (zdaniem producenta) współczynnik kompresji do ciężaru pliku. Pomijając dyskusję czy rzeczywiście pliki zapisane w tym formacie są lżejsze czy nie, jedno nie ulega wątpliwości - Google promuje ten format pliku w swoich wyszukiwarkach i narzędziach, a to oznacza, że strona internetowa na której ilustracje zapisane są w formacie .webp są lepiej/wyżej promowane przez wyszukiwarki. Udostępnienie obrazów witryny w nowym formacie WebP jest obecnie jednym z czynników, które mogą pomóc w uzyskaniu wyższego rankingu strony internetowej.

Format .webp nie jest jednak jeszcze rozpoznawany / obsługiwany przez część programów graficznych, zwłaszcza tych starszych, co utrudnia tworzenie ilustracji w tym formacie. Co więcej, działające już od wielu lat strony internetowe w większości do ilustrowania treści wykorzystują właśnie formaty .jpg, ,png i .gif. Zamiana wszystkich ilustracji na takiej działającej od dawna stronie na format .webp wiązało by się zatem z dużym nakładem pracy.

Stąd też jeśli nie chcesz tracić czasu na takie przerabianie ilustracji na swoich stronach, ani nie widzisz potrzeby zmiany przyzwyczajeń i nadal zapisujesz ilustracje w formatach .jpg .png lub .gif, to z pomocą wtyczki DJ-WebP można zautomatyzować cały proces zamiany plików .jpg i .png. na .webp. 

Po wdrożeniu wtyczki niezbędna jest jej konfiguracja, a konkretnie wskazanie z jakich obszarów/katalogów na serwerze, grafiki mają być podmieniane na .webp. 

webp

Uwaga. Do przekonwertowania ilustracji z formatów .jpg .png  na .webp. wykorzystywane są mechanizmy zaszyte na serwerze, a nie wszystkie serwery hostingowe mają te mechanizmy włączone/aktywne. Być może trzeba będzie czasem interweniować w tej sprawie do administracji hostingu aby włączono je dla naszej domeny.

 Katalog rozszerzeń 
  Strona autora